Del GIMH a la Comissió Memòria Històrica

El Grup Caliu, va crear al 2008 una activitat diferent...a partir de la planificació estratègica desenvolupada per l'entitat 2008-2011, va sorgir dels propis usuàris i usuàries la necessitat de fer activitats amb caràcter cultural i històric, això va ser transformat en el Grup d'Interés de Memòria Històrica (GIMH), per dues raons:

  • Perquè com a col·lectiu que formem part d’una societat democràtica volem saber i conèixer més sobre la nostra cultura, història,… que durant 40 anys de dictadura ha estat soterrada, oblidada i manipulada per la por i el silenci.
  • Perquè la història l’escriuen els vencedors, i per tant volem tenir accés a l’altra cara, amb els testimonis i protagonistes reals, les restes , les proves…per tal de conèixer en profunditat i per nosaltres mateixos i mateixes els fets.
El GIMH, té com a principals objectius:
Exercir el nostre dret com a col·lectiu a recuperar la nostra història.
Construir una alternativa de lleure sana i cultural a través de la història.
Conèixer i aprofundir en els valors que inspiraren el moviment obrer, el racionalisme, la segona república, i la transició  en el territori Català.
Descobrir com a col·lectiu els diferents símbols presents de la guerra civil espanyola.
Conèixer la repressió exercida per la dictadura franquista contra el poble i cultura catalana.

El GIMH, està format per 25 persones de l'entitat, i dos monitors, Ruben Sanchez i Markos Moya. El funcionament del grup potencia l'autogestió i l'assemblea com a eines bàsiques de treball, reunint-nos una vegada al mes per decidir de forma col·lectiva, quina activitat realitzarem properament. Es distribueixen les tasques, s'acorda un punt de trobada, i es publica al butlletí de l'entitat..
Des de la seva creació fins l'actualitat s'han realitzat diferents activitats...entre les quals s'inclouen les següents:
Realització de materials didàctics i Arxiu de consulta: 10 Guies didàctiques, Pòsters, Articles,…
Visites a exposicions temàtiques: Robert Capa i Gerda Taro, Fam i Guerra,Retallables...

Realització de trobades i Entrevistes a Testimonis: Montse Plaza,Josep Maldonado...
Assistència a xerrades i conferències: la Història de la CNT...
Visites guiades als espais de la memòria: Batalla del Ebre, Bateries Antiaèrees Turó de la Rovira, Refugi 307, Refugi Placeta Macià, Front d'aragó Ruta George Orwell,...
Rutes per diferents itineraris històrics: Ruta Ciutat Vella, Ruta Eixample, Ruta Gràcia,Ruta Poble Nou,...
Vídeo fòrums de films i documentals: Zona Roja, Los girasoles ciegos, quan plovien bombes, el nens del pla besós,...
És a partir de l'experiència obtinguda amb totes aquestes activitats, el que ha fet possible, junt amb el suport de la Directora de l'entitat, que va sorgir la possibilitat de realitzar el documental DIFERENTS. La iniciativa va superar les nostres expectatives inicials, ja que hem pogut comptar amb el suport de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona i el Memorial  Democràtic..de la generallitat de Catalunya, i la col·laboració de la Fundació TMB.
El GIMH creix dia a dia, i la motivació també, és per això que el més aviat possible ampliarem aquest espai, amb la participació directa dels i les  protagonistes...